tiistai 18. maaliskuuta 2014

Watch your step! osa 2 part 2

Heipsansaa! Tässä tämän draamiksen toinen osa. Toivottavasti piditte. Ja neidille on laitettu on obitsu ja lisäkädet kuten kuvista päätellä.

Howdy! Here is my drama photostory's second part. Hope you like. And young lady got now obitsu body and extrahands instead stock like you can conclude from the pictures.


 Cindy nukkuu.
Cindy is in sleep.
 Mitään ei ole tapahtunut sen jälkeen, kun Cindy hyppäsi.
Nothing isn't happen after that Cindy's jump.
 Hän on ollut koomassa todella kauan ja kaikki  muu on ollut normaalia.
She is being in coma really long time and everything else is normal.
Mutta sitten Cindyn koru reagoi johonkin...
But then her necklace react to something...
Mikä se on?
What is it?
...
 Keitä he ovat?
Who are they?
 ?: Se on hän.
?: It's her.
 ??: Hänen kaulakorunsa kutsui meidät.
??: Her necklace called us.
 Cindyn kaulakoru hehkuu.
Cindy's necklace is shining.
 ?: Mitä me teemme?
? : What we can do?
 ??: Paranna hänet.
??: Heal her.
 ?: Selvä.
?: Okay.
Cindy hehkuu.
Cindy shines.
 ?: Hei hei, sisko.
?: Good bye, sister.
 C: Aih pääni.
C: Oh my head.
 C: Mitä tapahtui?
... : Minä voin selittää.
C: ?
C: What happened?
... : I can explain.
C: ?


 C: o_o
 C: " pyyhkii silmiään"
C: " wipes her eyes"
 C: Ei voi olla totta.
C: Unbelievable.
 C: o_o
 C: ...
 C: Hmmm...
 C: Hmmm...
 C: Onko se edes mahdollista...
C: Is that even possible...
 ... : Kyllä on. Kaikki karhut puhuvat.
C: Ahaa...
... : Yes, it is. All the bears talk.
C: Oh...
 C: "nousee"
C: "gets up"
 C: Menen sisälle. Minua väsyttää.
C: I go to in. I'm tired.
 ... : Ota minut mukaan!
... : Take me with you!
 C: Sinä olet pehmeä. <3
C: You are soft. <3
 C: Mennään.
C: Let's go.
 C: "askel"
C: " step "

 C: " askel "
C: " step"
 C: "huokaisee"
C: "sigh"


No mitä piditte? Ja tämä ei ollut läheskään viimeinen osa...

Well, was it good? And by the way this wasn't the last part...


2 kommenttia: